VTK Magica med parfume1 l Grovrengøringsmiddel (00011801)

VTK Magica med parfume1 l Grovrengøringsmiddel (00011801)

00011801
Beskrivelse

MAGICA er et højalkalisk grundrengøringsmiddel til hovedrengøring af gulve og inventar samt maskiner indenfor industri, søfart mm. Fjerner effektivt olie og snavs på overflader.
MAGICA anvendes til fjernelse af olie og snavs på overflader, der tåler høj alkalitet. Anvendes til hovedrengøring og rensning af f.eks. meget snavsede gulve samt inventar, motorer, bremsere, maskindele, værkstedsgulve og lign.
Kan anvendes både i skumudlægningsudstyr, gulvmaskine og manuelt. Virketid ca. 5 min. Efterfølgende bearbejdes overfladen med børste, skuremateriale og lign. hvorefter der skylles eller tørres efter med rent vand.
Mindre modstandsdygtige malinger kan angribes.
Blandingen bør ikke tørre ind, heller ikke på vinduesglas. Det frarådes at arbejde med produktet i stærkt solskin da MAGICA kan beskadige overfladen man vil rengøre. Bruges MAGICA i gulvmaskine anbefales det at anvende skumdæmper i snavsevandstanken.

Anvendelse:
Til rengøring og rensning af motorer, bremser, maskindele, bogier, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe og værkstedsgulve.

Egenskaber:
Fjerner effektivt olie, fedt.
Specielt velegnet til rensning af motorer og maskindele, hvor det ikke er muligt at arbejde med opløsningsmidler.
Lav dosering, hurtigt virkende og alsidig i brug.

Dosering:
Normal rengøring: 2% svarende til 2 dl. til 10 ltr. vand.
Lettere rengøring: 1% svarende til 1 dl. til 10 ltr. vand.
Kraftig besmuds af olie og fedt: 4% svarende til 4 dl. til 10 ltr. vand.

Deklaration:
Under 5 %: Amfotære overfladeaktive stoffer, alkali, fosfat, silikat, kalkbinder (EDTA), farve og parfume.
5% eller derover, men under 15%: Nonioniske overfladeaktive stoffer, butyldiglycol.

pH-værdi:
I koncentreret form: Ca. 13,0
I 1% brugsopløsning: Ca. 11,0

Vægtfylde:
Ca. 1,08 g./ml.

Opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign.
Opbevares frostfrit.

Produktoplysninger
00011801
Relaterede varer